Whitecap Dakota First Nation


Whitecap Dakota First Nation


Address
WHITECAP DAKOTA FIRST NATION
182 Chief Whitecap Trail
WHITECAP, SK
S7K 2L2

PH: (306) 477-0908
FX: (306) 374-5899
E: acardellmcleod@whitecapdakota.com

Election Term
Nov. 17, 2012 to Nov. 30, 2016

Chief
Chief Darcy Bear (R)

Councillors
Dwayne Eagle
Frank Royal